به سایت مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی خوش آمدید.

previous pauseresume next

اعضای هیئت علمی مرکز

 

 

دکتر ابراهیم صادقی (دکترا اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)

پروفایل شخصی در google scholar

پروفایل شخصی در researchgate

رزومه

 

 

 

 جاوید مستمند (دکترا فیزیوتراپی)

پروفایل شخصی در researchgate

رزومه

 

 

 

دکتر محمد تقی کریمی (دکترا اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)

پروفایل شخصی در researchgate

رزومه

 

 

دکتر سعید فرقانی (دکترا اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)

پروفایل شخصی در google scholar

پروفایل شخصی در researchgate

رزومه

 

 

دکتر مسعود مظاهری (دکترا فیزیوتراپی)

پروفایل شخصی در google scholar

پروفایل شخصی در researchgate

 

 

دکتر زهرا السادات رضاییان (دکترا فیزیوتراپی)

پروفایل شخصی در google scholar

پروفایل شخصی در researchgate

رزومه

 

 

سید محسن میربد (کارشناس ارشد فیزیوتراپی)

رزومه

 
 
 

ارتباط با ما

 

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۹-۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

ایمیل: muigaitlab@gmail.com