به سایت مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی خوش آمدید.

previous pauseresume next

اهداف استراتژیک

اهداف کلی (Goals)  و اهداف ویژه(Objectives) :

 

G1: توسعه کمی مطالعات مرکز تحقیقات

 

O1: اطلاع رسانی در خصوص توانمندیهای مرکز تحقیقات به گروه های آموزشی مرتبط در داخل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

O2: جلب همکاری پژوهشگران سایر گروه های آموزشی

 

O3: جذب دانشجویان رشته های مرتبط برای انجام پایان نامه های تحقیقاتی

 

G2: توسعه کیفی مطالعات

 

O1: ارائه طرح های مشترک با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 

O2: پذیرش سفارش اجرای طرح از نهادهای دولتی و صنایع جهت پوشش اولویتهای تحقیقاتی آنان

 

O3: شناسایی عوامل موثر در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی با تاکید بر تصویب طرح های بومی

 

O4: تعیین اولویت های تحقیقاتی مرکز و بازنگری مداوم آنها با توجه به پتانسیل های درونی و بیرونی (تامین تجهیزات و سفارش پژوهش)

 

G3: انتشار یافته های پژوهشی

 

O1: چاپ مقالات در نشریات معتبر علمی و خارجی

 

O2: برگزاری یا مشارکت در برگزاری همایش های علمی

 

O3: برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی

 

O4: بروز رسانی وبلاگ مرکز

 

O5: مطلع نمودن محققین ذیربط از موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه نهادها و صنایع

 
 
 

ارتباط با ما

 

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۹-۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

ایمیل: muigaitlab@gmail.com