به سایت مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی خوش آمدید.

previous pauseresume next

رئیس مرکز

رئیس مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی: دکتر ابراهیم صادقی

 

 

 

 

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ارتز و پروتز  از دانشگاه سالفورد، انگلستان

 

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی

 

تلفن:  ۳۷۹۲۵۰۵۳   – ۰۳۱

دورنگار:  ۳۶۶۸۷۲۷۰   – ۰۳۱

پست الکترونیک: sadeghi@rehab.mui.ac.ir

 
 
 

ارتباط با ما

 

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۹-۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

ایمیل: muigaitlab@gmail.com