به سایت مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی خوش آمدید.

previous pauseresume next

روند تصویب طرح

:روند تصویب طرح

پروپوزال های ارسالی باید براساس فرمت پیشنهادیبه طور کامل تهیه شده و شامل پرسشنامه ها و فرم رضایت نامه اخلاقی باشد

سه نسخه پروپوزال پیشنهادی پرینت شده به همراه فایل الکترونیکی word , PDF باید به مسئول مرکز تحقیقات اسکلتی-عضلانی تحویل گردد

در طول دو هفته پروپوزال های ارسالی توسط سه داور ارزیابی شده و نتایج پس از بررسی داور نهایی در شورای مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی مطرح می گردد.

این روند حداکثر یک ماه به طول می انجامد.

در صورت تصویب پروپوزال، مجری و همکاران طرح اجازه استفاده از دستگاه های موجود در مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی را خواهند داشت. و مجریان موظف به ذکر وابستگی سازمانی به "مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی" براساس فرمت صحیح در مقاله های استخراجی از طرح می باشند

 

 

فرایند بررسی و تصویب طرح های ارائه شده به مرکز

 
 
 

ارتباط با ما

 

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۹-۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

ایمیل: muigaitlab@gmail.com