به سایت مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی خوش آمدید.

previous pauseresume next

مقالات فارسی به تفکیک سال شمسی

مقالات منتشر شده در سال ۱۳۸۶

بررسی تاثیر ارتزهای رایج بر میزان درد افراد مبتلا به ضایعه تنیس بازان

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/99-1095-1-PB.pdf

 

مقالات منتشر شده در سال ۱۳۸۹
بررسی تکرارپذیری متغیرهای مرکزفشار در نوسان ایستایی با سطوح مختلف خستگی و بینایی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/Article1%20%28Persian%29.pdf

 

ارزیابی وضعیت سر در دندان پزشکان فاقد درد گردن

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/MOSTAMAND-1389.pdf

 

مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۰

عوامل موثر در آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه مدرسان و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/clinical%20teaching-FORGHANI-1390.pdf

 

بومی سازی و ارزیابی روایی و پایایی مقیاس سه بعدی قطع عضو و تجربه پروتز در افراد مبتلا به قطع اندام تحتانی در ایران

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/Article2%20%28Persian%29.pdf

 

مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۱

طراحی و ساخت یک سیستم تعلیق مکشی سوکت جدید برای پروتز زیبایی سیلیکونی انگشت

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/socket-FORGHANI-1391.pdf

 

بررسی چگونگی تاثیر قطع لیگامنت متقاطع قدامی بر ویژگی های بیومکانیکی و بافت شناسی غضروف مفصلی زانو در خرگوش

فایل مقاله

 

مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۲

ارتباط درد و ترس از درد با ثبات پوسچرال در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/Sadeghi-92.pdf

 

وضعیت قرارگیری پا در بازیکنان بسکتبال دارای سابقه ابتلا به شین اسپیلینت

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/Basketball-FORGHANI-1392.pdf

 

بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده یادگیری مهارت های علمی از دیدگاه دانشجویان سال سوم به بعد رشته های توانبخشی

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/teaching%20facilitators-FORGHANI-1392.pdf

 

مروری بر توانای عملکردی افراد مبتلا به قطع عضو بالای زانو در راه رفتن با مفصل دار ریز پردازنده   و سایر مفاصل پروتزی زانو

‎/sites/msrcenter.mui.ac.ir/files/882-10221-1-PB.pdf

 

تعیین پایایی و روایی ترجمه فارسی پرسش نامه آنژین سیاتل (SAQ) در بیماران سکته قلبی

فایل مقاله

 

بررسی تعادل ایستایی در بیماران مبتلا به اختلالات عصبی و اسکلتی عضلانی با استفاده از رویکردهای خطی و غیر خطی

فایل مقاله

 

تحلیل تغییرات طول و نیروی تولیدی برخی از عضلات تنه در یک بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک هنگام راه رفتن با ارتز میلواکی با استفاده از نرم افزار Open-SIMM

فایل مقاله

 

بررسی ارتباط درد و ترس از درد با ناتوانی و متغیرهای وضعیتی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی

فایل مقاله

 

تفاوت های الگوی حرکتی ناحیه کمری - لگنی در دو گروه از افراد کمردردی دارا و فاقد فعالیت های چرخشی طی آزمون فعال چرخش خارجی مفصل ران

فایل مقاله

 

تفاوت شدت درد، سطح ناتوانی عملکردی، پاسخ های ترس- اجتناب از حرکت و میزان فعالیت های تفریحی در دو گروه از بیماران مبتلا به کمردرد دارا و فاقد فعالیت های نیازمند چرخش تنه و مفاصل ران

فایل مقاله

 

ارزیابی متغیرهای فضایی زمانی و نیروی عکس العمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران پارکینسون و افراد سالم

فایل مقاله

 

 

مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۳

اختلالات حسی در پای مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با تعادل و کیفیت زندگی

فایل مقاله

 

تاثیر انواع کفی و کفش بر تعادل سالمندان: مطالعه مروری

فایل مقاله

 

تاثیر شدت استئوآرتریت زانو بر پارامترهای زمانی - مکانی راه رفتن زنان - یک مطالعه مقدماتی

فایل مقاله

 

بررسی تکرارپذیری نیروی عکس العمل زمین حین استفاده از ابزار اعمال اغتشاش اندام تحتانی در حرکت ایستادن روی یک پا

فایل مقاله

 

مقایسه تاثیر خستگی عضلات ابداکتور و به خارج چرخاننده ران بر روی تعادل ایستایی افراد مبتلا ره سندرم درد کشککی

فایل مقاله

 

اثر توانبخشی بر الگوهای راه رفتن در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: مروری بر مقالات

فایل مقاله

 

تاثیر شدت استئوآرتریت زانو بر پارامترهای زمانی - مکانی راه رفتن زنان - یک مطالعه مقدماتی

فایل مقاله

 

تاثیر بینایی بر تعادل ایستگاهی افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو

فایل مقاله

 

بررسی تاثیر کنترل بینایی بر ثبات وضعیتی ایستایی بیماران مبتلا به پارکینسون خفیف با دو رویکرد خطی و غیرخطی

فایل مقاله

 

بررسی تاثیر کفش های غلتکی و تمرینات اکستانسوری مکنزی بر میزان درد، ناتوانی و پوسچر کمر در افراد مبتلا به کمردرد تحت حاد

فایل مقاله

 

تاثیر کفی بافت دار بر تعادل در ورزشکاران با بی ثباتی عملکردی مچ پا

فایل مقاله

 

 

مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۴

 
 
 

ارتباط با ما

 

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۹-۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

ایمیل: muigaitlab@gmail.com