به سایت مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی خوش آمدید.

previous pauseresume next

مقررات ارسال طرح

 

مقررات ارسال طرح

پروپوزال های ارسالی باید براساس فرمت پیشنهادی به طور کامل تهیه شده و شامل پرسشنامه ها و فرم رضایت نامه اخلاقی باشد.

سه نسخه پروپوزال پیشنهادی پرینت شده به همراه فایل الکترونیی wordو باید به مسئول مرکز تحقیقات اسکلتی-عضلانی تحویل گرددPDF

در طول دو هفته پروپوزال های ارسالی توسط سه داور ارزیابی شده و نتایج پس از بررسی داور نهایی در شورای مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی مطرح می گردد.

این روند حدود یک ماه به طول می انجامد. سپس پروپوزال های مصوب جهت اخذ کد پژوهشی و اخلاقی به معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال می گردد.

نهایتا پس از دریافت کدهای مربوطه، مجری و همکاران طرح با ارائه یک نمونه پروپوزال امضا شده به مرکز، اجازه شروع کار و نیز اجازه استفاده از دستگاه های موجود در مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی را خواهند داشت. مجری طرح موظف به ذکر وابستگی سازمانی به "مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی" براساس فرمت صحیح در تمامی مقاله های استخراجی از طرح می باشند.

 
 
 

ارتباط با ما

 

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی

تلفن: ۳۷۹۲۵۲۲۹-۰۳۱

فاکس: ۳۶۶۸۷۲۷۰-۰۳۱

ایمیل: muigaitlab@gmail.com